Dynamometr

Popis

Dynamometr Dynamometr je určen na testování parametrů elektrických motorů. Je určen pro motory s řízením BLDC, tak DC, či jiný typ řízení, který je variabilní. Zařízení obsahuje matrici s osazeným driverem pro BLDC motory, ale je možné ji osadit i jiným typem driveru například řízením pro servo-motory. Hlavní součástí je elektronická brzda, která simuluje zátěž motoru. K dynamometru je dodávána aplikace, která řídí jeho chování. Ve zkratce zařízení funguje tak, že si uživatel vezme motor nastaví daný typ řízení propojí motor s elektronickou brzdou, nastaví provozní napětí motoru například 8V a nastaví si daný rozsah momentu v [mNm] od 0,1 – 9 mNm. Uživatel si může zvolit vlastní body měření a mít tak více informací v konkrétním místě křivky, a nebo může zvolit defaultní nastavení. Spustí se test a dostaneme požadované parametry. Dynamometr kromě automatické módu pracuje také v manuálním bez PC tento mód je určen pro jednorázové otestování motoru.

Testované parametry a křivky motoru

  • Křivka momentu M [mNm]
  • Otáčky motoru N [1/min]
  • Proudu I [mA]
  • Účinnost F [%]

Vlastnosti dynamometru

  • Napájecí napětí elektroniky dynamometru a brzdy max 24V / 0.3A
  • Externí zdroj 12-30V/5A, interní zdroj konvertuje napětí pro napájení motoru až do 60V
  • Zátěž brzdy až do 50mNmv
  • Nouzové tlačítko STOP složí okamžitému odpojení napájení, při nečekaném stavu. Hrozí možnost že si uživatel neuvědomí, že spustil aplikaci a poté začne manipulovat v prostoru propojení motoru s brzdou.
  • Základní verze dynamometru je určena pro motory do 20W
  • Dynamometr je možné osadit třemi výkonovými řadami elektronických brzd a to až do výkonu motoru 100W

Čelní panel

Čelní panel Slouží k nastavení parametrů v manuálním módu a také pro jednorázové testování motorů. V automatickém módu jsou tlačítka blokována, kromě šipek nahoru dolů, které vybírají řádky aktuálně testovaných parametrů, které můžeme vidět na následujícím obrázku.

Zadní panel

Zadní panel Na zadním panelu jsou ventilátory, které slouží k odvodu tepla vzniklého při testování, hlavně od brzdy motoru a výkonové elektroniky. Jsou zde vyvedeny všechny konektory, jak pro externí napájecí zdroj, tak pro komunikaci s počítačem skrz USB, napájení elektroniky, zemnící svorky a bezpečnostní STOP tlačítko.

Důležité je že si uživatel může připojit vlastní zdroj napájecí motory.

Horní panel

Horní panel V horním okně jsou vidět 2 ledky, které signalizují správnost zapojení motoru, buď pro DC (No driver) nebo BLDC motory (Driver), dle vybraných parametrů.

3 svorky pro BLDC a 2 pro DC motory. Motor se upevňuje pomocí speciální spojky k elektronické brzdě. Spojek je více druhů podle velikosti průměru nosné hřídele motoru.

SW – počítačová aplikace

Počítačová aplikace Po zapojení motoru do dynamometru, se v aplikaci vybere driver podle typu testovaného motoru, aktuálně DC (no driver), nebo BLDC (driver). Vybere se rozsah a hustota bodu momentů. Test se spustí tlačítkem play, vše už pak probíhá automaticky, na konci testu si můžeme vytisknout standardní protokol velikosti A4 s požadovanými křivkami a parametry testovaného motoru.