Vývoj mikroprocesorových systémů a elektronických zařízení

Naše firma nabízí zakázkový vývoj mikroprocesorových systémů a elektronických zařízeni, zejména v oboru měřicí a regulační techniky.

Pro naše zákazníky dokážeme vyvinout zařízení na míru přesně dle požadavků a zadání.

Při vývoji uplatňujeme naše bohaté zkušenosti s využitím jednočipových mikroprocesorů, měřicích a regulačních systémů, sériové komunikace a další.

Během celé fáze vývoje zůstáváme v kontaktu se zákazníkem a on má tak možnost ovlivňovat jeho průběh.

Proces vývoje:

1 Seznámení se s požadavky zákazníka

  • Proběhne první kontakt se zákazníkem (upřednostňujeme osobní jednání, ale využíváme i běžně dostupné prostředky online komunikace
  • Podrobně se zákazníkem probereme jeho požadavky
  • Zhodnotíme proveditelnost (případně na základě vlastních zkušeností nabídneme alternativní řešení)
  • Na základě těchto údajů pak vypracujeme zadávací dokumentaci

2 Zadávací dokumentace

  • Součástí zadávací dokumentace jsou kromě technického řešení uvedeny jednotlivé fáze vývoje, termíny, cena a v neposlední řadě informace o tom, jakým způsobem bude celý proces ukončen, zda-li výrobou funkčního prototypu, nebo i následnou výrobou ať už kusovou, či sériovou apod.
  • Po vypracování zadávací dokumentace proběhne oboustranné odsouhlasení a začíná vlastní fáze vývoje. Od kreslení schémat, před návrh DPS, tvorby SW či FW, až po výrobu funkčního vzorku

3 Vývoj

  • Etapa vlastního vývoje bývá obvykle zakončena tvorbou výrobní dokumentace a vyrobením funkčního vzorku či ověřovací série. Po dohodě se zákazníkem je možné plynule přejít do fáze sériové výroby. V tomto případě zpracujeme i dokumentaci týkající se testovaní výrobků ve výrobním procesu a navrhneme vhodné testovací přípravky a zařízení. Při větších sériích nasazujeme vlastní poloautomatické testery DPS
  • Funkční vzorek je plně zákazníkovi k dispozici, který tak má možnost ověřit si, zda-li splňuje všechny jeho požadavky. Na funkčním vzorku je možné provést i orientační EMC měření v naší laboratoři v případě, že to při uvedení finálního produktu na trh vyžaduje legislativa
  • Zpracujeme rizikovou analýzu, zajistíme případné zkoušky elektromagnetické kompatibility, zkoušky elektrické bezpečnosti, typové zkoušky, v akreditovaných zkušebnách