EMC laboratoř

Poskytujeme služby v rámci zkoušek elektrických přístrojů.

EMC karta Provádíme odzkoušení zařízení v naší EMC zkušebně před zkouškami v akreditační laboratoři a případné odstranění problémů na místě. Poskytujeme i poradenskou činnost před zkouškami ve zkušebně.

V naší EMC laboratoři si můžete zařízení sami proměřit a provést v klidu případné úpravy. Laboratoř Vám bude k dispozici buď s naším operátorem nebo můžete pracovat po zaškolení naprosto nerušeně samostatně a využívat kompletní vybavení EMC laboratoře. Věříme, že využití volné kapacity EMC laboratoře za příznivé ceny, Vám umožní splnit požadavky norem elektromagnetické kompatibility a minimalizovat náklady i bez pořízení nákladných zařízení pro tato měření.

EMC karusel Pro základní ověření, zda váš přístroj vyhoví požadavkům norem EMC, postačí několik hodin v laboratoři. Můžete tak odstranit případné problémy přímo na místě.

Zajistíme zkoušky v akreditované zkušebně, včetně přípravy podkladů (kontrola návodů k obsluze, tisk štítků vzhledem k požadavkům norem). Poskytneme pomoc při zpracování rizikové analýzy.

EMC laboratoř je vybavena stíněnou bezodrazovou komorou a přístroji pro měření následujících typů měření:

 • VF vyzařování EN55011, EN55032
 • Zkouška odolnosti proti VF rušení s hodnotami pole 3 - 20 V/m
 • Zkouška odolnosti proti rušení šířeným vedením IEC 61000-4-6
 • Zkouška odolnosti proti skupinám impulsů IEC 61000-4-4
 • Zkouška odolnosti proti elektrostatickému výboji IEC 61000-4-2
 • Měření vyzařování do sítě ČSN EN 61326-1, ČSN EN 55011

V naší EMC laboratoři Vám budou k dispozici následující zařízení:

 • Bezodrazová komora Speltronic, max. rozměry měřeného zařízení jsou 400x300x400 mm
 • Spektrální analyzátor GSP 830 s možností zápisu dat na flash disk
 • Předzesilovač GSP830 11 dB pro měření nízkých úrovní rušení
 • Generátor MARCONI 2023 9 kHz - 3 GHz
 • Zesilovač VF 10 W
 • Měřič VF výkonu Rhode Schwarz NAS se sondou NAS Z5
 • Normál VF rušení 100 kHz – 1 GHz (LAPLACE)
 • Zdroj stejnosměrný 40 V - 3 A
 • Funkční generátor a měřič frekvence GFG-3015
 • Programovatelný zdroj AC 0-250 V / 50 Hz , 1A galvanicky oddělený
 • Náhradní síť pro měření vyzařování do vedení 50 Ohmu/ 50 uH a 50 Ohmu / 5 uH +1 Ohm
 • Elektronická zátěž DC 200 W
 • Přesný digitální multimetr pro měření Udc, Uac, R, Iac, Idc, kapacit, teplot
 • Kalibrátor Meatest M141
 • Barevný digitální osciloskop 2 kanálový, 200 MHz, flash disk
 • Připojení k internetu
 • Součásti pro odrušení jako tlumivky, ferity, kondenzátory, filtry
 • Mikropájecí stanice
 • Sada norem pro EMC
 • Návody k provedení jednotlivých měření

Naše EMC laboratoř není akreditována, ale je pravidelně kontrolována a je porovnávána shoda s měřením prováděným v certifikovaných zkušebnách. Získané výsledky Vám umožní bez obav provést testy v akreditované EMC zkušebně a ušetřit tak náklady za případná opakovaná měření.

Případné problémy je možné konzultovat přímo na místě s našimi techniky a vyřešit je tak bezprostředně na místě.